स्वचालित सवारी चलाउन छुट्टै लाइसेन्स

Not found

काठमाडौं । स्वचालित (अटोमेटिक) सवारी चलाउनका लागि छुट्टै चालक अनुमति पत्र चाहिने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश नम्बर ३ सरकारले बनाएको प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७५ मा यस्तो व्यवथा गरिएको हो । 

भविष्यमा आउन सक्ने स्वचालित कार तथा अन्य सवारीलाई मध्यनजर गर्दै कानुनी व्यवस्था गरेको हो । प्रदेश ३ को यातायात ऐनको दफा ६७ मा स्वचालित (अटोमेटिक) सवारी अनुमतिपत्र सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । उक्त दफाको उपदफा १ मा प्रविधियुक्त स्वचालित सवारी चलाउनको लागि मात्र छुट्टै चालन अनुमतिपत्रको व्यवस्था गर्न सकिनेछ । 

उपदफा १ मै तर यस उपदफा बमोजिमको सवारी अनुमतिपत्र अन्य सवारीको हकमा भने लागु हुने छैन भनिएको छ । त्यस्तै उपदफा २ मा उपदफा १ बमोजिमको अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ भनि लेखिएको छ । 

यो उपदफाले स्वचालित सवारी चाकका लागि आवश्यक पर्ने सवारी चालन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) का लागि आवश्यक नियमावली तथा निर्देशिका बनाउन सहजिकरण गरेको छ ।

विश्वका ठूला तथा स्टार्टअप कम्पनीले स्वचालित सवारी बनाई रहेकाले प्रदेश सरकारले नेपालमा त्यस्ता सवारी आउने सम्भावना भएकाले यस्तो कानुन बनाएको छ । image not found