सरकारले तोक्यो इलेक्ट्रीक गाडीको आयु

काठमाडौं । प्रदेश नम्बर ३ सरकारले ३० वर्ष पुगेका इलेक्ट्रीक सवारी र अन्य सवारीसाधन २० वर्ष नाघेपछि स्क्राप गर्नुपर्ने कानुन ल्याएको छ । प्रदेश ३ को संसदले बनाएको ‘प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५’ मा यस्तो उल्लेख गरिएको छ । 

यसअघिको यातायात कानुनमा इलेक्ट्रीक सवारीको आयु तोकिएको थिएन । डिजेल तथा पेट्रोलबाट चल्ने सार्वजनिक सवारीको आयु २० वर्ष तोकिएको थियो । तर उक्त कानुन कार्यान्वयनमा आउन भने सकेको थिएन । अन्य सवारीको हकमा भने कुनै समयसीमा तोकिएको थिएन ।

‘प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५’ परिच्छेद ६ को सवारीसाधन दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत दफा १९ मा सवारी दर्ता गराउनु पर्ने उल्लेख छ । सोही दफाको उपदफा ४ मा ‘दर्ता भएको मितिले विद्युतीय सवारी साधनको हकमा तीस वर्ष र अन्य सवारी साधनको हकमा बीस वर्ष नाघेका सार्वजनिक सवारीलाई मन्त्रालयले तोके बमोजिम पत्रु गर्नु पर्नेछ तर, सार्वजनिक बाहेकका अन्य सवारीको हकमा प्रदेश सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ’ लेखिएको छ ।

त्यस्तै उपदफा ५ मा प्राविधिक दृष्टिबाट उपयुक्त देखिएमा उपदफा ४ बमोजिम पत्रु गरिने सार्वजनिक सवारीलाई विद्युतीय तथा वातावरणमैत्री सवारीमा रुपान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था समेत गरिएको छ । 

यसअघिको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा यसरी डिजेल÷पेट्रोलबाट चल्ने सवारीलाई वातावरणमैत्री बनाउन पाइने व्यवस्था नहुँदा बनाउन चाहनेले कानुनी उड्चन झेल्दै आएका थिए । 

उपदफा ६ ले उपदफा ५ सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ भनि खुल्ला गरेको छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यकता अनुसार नियमावली तथा कार्यविधि मार्फत कानुनी सहजता प्रदान गर्नेछ । 


Back_to_top