सवारी करमा उदार सुदूरपश्चिम, यस्तो छ वार्षिक कर

काठमाडौं । प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकार भित्र रहेको सवारीसाधनमा लाग्ने वार्षिक कर सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम सरकारले लगाएको छ । अझै केही प्रदेशको आर्थिक ऐन प्रकाशन गर्न बाँकी रहँदा प्रकाशित गर्ने मध्ये सबैभन्दा कम कर लगाउनेमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार भएको हो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले १००० सीसीसम्मका कारमा वार्षिक १९ हजार, १००१ देखि १५०० सीसीका कारमा २१ हजार, १५०१ देखि २००० सीसीसम्मका कारमा २३ हजार र २००१ देखि २५०० सीसीसम्मका गाडीमा ३२ हजार वार्षिक कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसैगरी, प्रदेश सरकारले २५०१ देखि २९०० सीसीसम्मका निजी गाडीमा ३७ हजार र २९०१ सीसी माथिका सबै प्रकारका गाडीमा ५३ हजार रुपैयाँ कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।

अघिल्लो वर्षसम्म वाग्मती बाहेकका अन्य प्रदेशले विद्युतीय गाडीमा कर लगाएका थिएनन् । तर, यस पटक धेरै प्रदेशले कर लगाएका छन् । सुदूरपश्चिम सरकारले भने कुनै पनि किसिमको विद्युतीय सवारीसाधनमा कर लगाएको छैन ।

सुदूरपश्चिम सरकारले मोटरसाइकल तथा स्कुटरमा लाग्ने कर पनि अन्य प्रदेशको तुलनमा न्यून लगाएको छ । यहाँ १२५ सीसीसम्मका मोटरसाइकल तथा स्कुटरमा वार्षिक २ हजार ५००, १२६ देखि १५० सीसीसम्मका साधनमा ४ हजार ५०० रुपैयाँ, १५१ देखि २५० सीसीसम्मलाई ५ हजार ५००, २५१ देखि ४०० सीसीसम्मलाई ८ हजार र त्योभन्दा माथिका मोटरसाइकल तथा स्कुटरमा ९ हजार रुपैयाँ वार्षिक करको व्यवस्था गरेको हो ।


Back_to_top